Zəfər balı

Baharın gəlişi bütün təbiəti oyatmışdı. Qarlar ərimişdi. Otlar cücərməyə başlamışdı. Ağaclar tumurcuqlayırdı. Heyvanlar, quşlar, böcəklər hamısı canlanmışdı. Arılar da qış yuxusundan ayılmışdılar. Qarın əridiyini, soyuq küləyin əsmədiyini görüb sevinmişdilər. Qış ərzində ehtiyatları tükənmişdi. Bal toplamaq vaxtı idi. Günəşin hər tərəfə sığal çəkən şöləsi bala arıları yuvadan çıxmağa səsləyirdi. Beləcə, onlar çiçəkdən-çiçəyə qonmağa başladılar. Amma… Davamını ssenarist Arzu Soltanın qələmindən izləyin.