Beelikli Sən

Həm əyləndik, həm öyrəndik. Beləliklə, “Dəyərli Sən” ideyasını inkişaf etdirməyə çalışdıq. Bəli, dəyərlisən, həm də Beeliklisən!

Beelikli Sən